Close

Mediator

Bij een scheiding kunnen de emoties hoog oplopen. Slecht verlopen scheidingen zijn er minstens zoveel al goed verlopen scheidingen, terwijl problemen rondom de scheiding vrij eenvoudig op te lossen zijn. Door een mediator in te schakelen wordt er bemiddeld tussen beide partijen, waardoor de scheiding op een eerlijke manier wordt doorlopen. Zo voorkom je ruzies in een periode waarin toch al veel onzekerheden zijn.

Waar helpt een mediator bij?

Een groot conflict bij scheidingen ligt op het financiële vlak. Vaak meent de ene partij recht te hebben op meer dan eigenlijk eerlijk is. In dit geval kan een mediator goed bemiddelen: deze specialist zal ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Mediators bieden daarnaast een luisterend oor, zodat ook unieke gevallen tot een goed einde worden gebracht. Ook wordt er gekeken naar hoe het nu moet met bijvoorbeeld de woning. Iedere scheiding is maatwerk, en daar heeft een mediator aandacht voor.

Voor de kinderen

Een scheiding is niet alleen een nare ervaring voor de partners. Ook voor kinderen is dit een moeilijke periode, vaak juist nog meer. Voor kinderen kan het onbegrijpelijk zijn waarom hun ouders er opeens voor kiezen niet meer samen te zijn. Door goede afspraken te maken als je gaat scheiden, zorg je er voor dat de kinderen minder last van deze periode ondervinden. Als een scheiding niet goed verloopt, kan dit van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het kind; iets wat beide ouders natuurlijk niet willen.
Ook op het gebied van alimentatie kan een mediator helpen. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind als ze nog minderjarig zijn. Alimentatie is vaak een punt van problemen bij een scheiding. Door een mediator in te schakelen ontstaat er duidelijkheid over alimentatie, en kan het leven van een kind zo normaal doorgaan als mogelijk is.